Serveis veterinaris

Quiròfan

Al quiròfan utilitzem les tècniques més avançades d’anestèsia i cirurgia.

Laboratori

Comptem amb laboratori propi on realitzar analítiques sanguínies i citologies

Gàbia d'oxigenoteràpia

Disposem de gàbia d’oxigenoteràpia

Serveis especials de proves diagnòstiques

Comptem amb un servei de diagnòstic per imatge mitjançant ecografia i radiologia digital.
També comptem amb laboratori propi on realitzar analítiques sanguínies i citologies, així com convenis amb laboratoris externs per a la realització de proves diagnòstiques més específiques.
També disposem de servei d’electrocardiograma i medició de la presió sanguínia i intraocular.
Amb tots aquests serveis el que pretenem és encertar el diagnòstic i així tractar de la millor manera a la teva mascota.

Servei de cirurgia

Disposem d’una sala de prequiròfan on preparar als animals de la manera més higiènica possible abans d’entrar a quiròfan, en el qual utilitzem les tècniques més avançades d’anestèsia i cirurgia.

Servei d’hospitalització

Comptem amb servei d’hospitalització on donem el millor tracte possible als animals que ho necessitin, incloent gàbia d’oxigenoteràpia.